Markkinointiohjeet

Markkinointiohjeet

Hyväksytty vuosikokouksessa 17.02.2010

Varsinainen jäsen voi käyttää markkinoinnissa tai muussa viestinnässä ilmausta ”Funktionaalisen Lääketieteen Yhdistys ry:n varsinainen jäsen”. Lisäksi hän voi käyttää tutkintonimikettä, johon hänellä on oppilaitoksen antama tutkintotodistus. Näiden lisäksi hän voi käyttää toimintaansa kuvaavaa ilmausta esim. ravinto- ja terveysneuvontaa jne.

Kannattava henkilöjäsen ei voi markkinointiviestinnässä käyttää ilmausta ”Funktionaalisen Lääketieteen Yhdistys ry:n kannattava jäsen”.

Kannattava yhteisöjäsen voi markkinointiviestinnässä käyttää ilmausta ”Funktionaalisen Lääketieteen Yhdistys ry:n kannattava yhteisöjäsen”.

Funktionaalisen Lääketieteen Yhdistys ry:n jäsenyyttä ei saa käyttää tuotemarkkinoinnissa, sillä siitä voi saada käsityksen, että yhdistys on hyväksynyt ko. tuotteen.

Ilmausta ”Funktionaalisen lääketieteen terapeutti” tai muuta vastaavaa ei jäsen saa käyttää, koska sellaista yhdistyksen hyväksymää tutkintoa ei ole.