Eettiset ohjeet

Eettiset ohjeet

Hyväksytty vuosikokouksessa 17.02.2010

FLY varsinaiset jäsenet

  1. Pitäytyvät työssään tieteellisen tiedon ja kokemuksen perusteella tehokkaiksi, haitattomiksi sekä tarkoituksenmukaisiksi osoittautuneisiin tutkimuksiin ja hoitoihin.
  2. Kunnioittavat asiakkaan vakaumuksia ja pyrkivät esille tuotujen terveysongelmien yksilölliseen ratkaisuun.
  3. Varmistautuvat hoitojen turvallisuudesta konsultoimalla tarvittaessa ulkopuolisia asiantuntijoita, jotta asiakas ei jää ilman sellaista lääketieteellistä tutkimusta ja hoitoa, jota hänen tilansa vaatii.
  4. Suhtautuvat ymmärtäväisesti mutta päättäväisesti torjuen sellaisiin asiakkaan toiveisiin, joille ei ole asiallisia perusteita.
  5. Kunnioittavat asiakkaan itsenäisyyttä omaa terveyttä koskevissa päätöksissä.
  6. Pitävät salassa asiakkaan kertomat asiat, huolehtivat rekisteriensä tietoturvallisuudesta sekä kunnioittavat asiakkaan tiedonsaantioikeutta tehtyihin tutkimuksiin ja rekisterimerkintöihin
  7. Mitoittavat tutkimuksien ja hoitojen kustannukset ennalta arvioitavalla tavalla asiakkaan avuntarpeen ja kohtuullisuuden mukaan
  8. Noudattavat FLY:n markkinointiin liittyviä ohjeita
  9. Huolehtivat ammattitaidon ylläpitämisestä kouluttautuen jatkuvasti.
  10. Noudattavat yhteydenpidossa muihin hoitotyötä tekeviin avoimuutta, kollegiaalisuutta sekä edistävät vapaata ammatillista tiedonkulkua.