Vuosikokouskutsu 2021

Aika: Keskiviikkona 26.5.2021 klo 18:30 alkaen.
Vuosikokous toteutetaan etäkokouksena Microsoft Teams sovelluksella.

Ilmoittautumiset 21.5.2021 mennessä sähköpostitse osoitteeseen info@fms.fi. Linkki Teams-etäkokoukseen lähetetään ennen kokouksen alkua vain ilmoittautuneille.

Jos et vielä ole maksanut vuoden 2021 jäsenmaksua, mutta haluat osallistua vuosikokoukseen, maksa 20.5.2021 mennessä 20,00 € tilille FI74 1012 3000 2125 38, laita viestikenttään etu- ja sukunimesi, jos viitenumeroasi ei ole tiedossasi.

TERVETULOA!

Kokouksen esityslista:

  1. kokouksen avaus
  2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
  3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
  5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
  6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
  7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet
  8. valitaan hallituksen jäsenet
  9. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat
  10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Lue sihteerimme laatima ohje Teams-sovelluksesta ennen kokousta: